Markedskompetanse

Lønnsomhetspotensialet i et råstoff av god kvalitet må tas ut i markedet. Det vil kreve økt grad av markedsorientert tankegang samt utvikling av eksisterende og nye markeder. Det gjør vi ved å jobbe systematisk med markedsinnsikt, markedsutvikling og omdømmebygging. Vi identifiserer muligheter for eksisterende og nye produkter i nye og etablerte markeder. Forutsigbarhet og leveringsevne hele året er avgjørende konkurransefaktorer for norsk hvitfisknæring i et globalt marked. Vår innsats for mer helårighet er et viktig bidrag i en global markedsutvikling. Ved å flytte fokus fra produksjon til marked, kan verdiskapingen av restråstoff og hvitfisk økes betydelig.

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!