Fokusområder

Vårt mål er økt lønnsomhet i næringen gjennom forpliktende og målrettet samarbeid mellom næringsliv, det offentlige og FoUI-miljøene. Misjonen er helårlig virksomhet, hvor stabil råstofftilgang og leveringsdyktighet gjennom levendelagring er viktigste stikkord.
 

Her kan du lese mer om våre fokusområder:

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!