2018-10-31

White Fish Show How 2018

Leverandørteknologibedriften Marel AS leverer automatisert og avansert prosessutstyr til fiskeindustrien. Prosessutstyret til Marel er blant annet installert hos Primex Norway AS på Myre. Fabrikken er foreløpig den mest automatiserte og avanserte filetfabrikken på hvitfisk som fins i verden.

Den 26. september 2018 fikk representant fra Arena Torsk anledningen til å oppleve Marels produktporteføljes fulle potensial i selskapets demosenter, Progress Point, i København i Danmark. Utstyr, integrerte systemer og programvareløsninger var satt opp og ble kjørt og testet med fisk.

Marel vil delta på partnerskapssamlingen til Arena Torsk den 5. desember og vil gi en presentasjon av mulighetene næringen har for å effektivisere og automatisere produksjonen, og bidra til å møte fremtidens konkurransekrav.

Med innføringen av industri 4.0 opplever Marel interesse for økende grad av automatisering innenfor prosessering av fisk. I København kom det tydelig frem hvordan automatisering, robotisering og datastyring kan forberede produsenter på den kommende høyteknologiske prosessvirkeligheten. Fortløpende datainnsamling blir stadig viktigere i dagens fiskeforedlingsanlegg og blir verdifullt i fremtidens hi-tech prosesseringsmiljø. Marel har utviklet løsninger som kan bidra til dette.

På White Fish Show How ble det også gjennomført presentasjoner fra gjesteforelesere som viste eksempler på hvordan utstyret kan benyttes for økt bearbeiding og lønnsomhet.

Næringen har et potensial til å flytte mer av produksjonen fra lavkostland og hjem ved å ta i bruk fremtidens teknologiløsninger. Arena Torsk vil i fremtiden jobbe med flere mulige prosjekter som kan øke kunnskapen om fremtidens teknologi, og bidra til gode beslutningsgrunnlag for bedriftene vedrørende implementeringen av nye løsninger.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!