2021-11-26

Vinner av Matprisens produsentpris 2021!

Vi gratulerer vår medlemsbedrift Gunnar Klo AS med Matprisens produsentpris 2021!  

25. november ble vinnerne av Matprisen 2021 kåret. Prisutdelingen er til ære for alle dem som spiller en viktig rolle i å øke forbruket og produksjonen av økologisk og bærekraftig mat, og favner hele næringskjeden fra jord til bord, enten det er et restaurant-, kantine- eller vanlig kjøkkenbord. Det deles ut priser i åtte ulike kategorier. Vinner i kategorien Årets produsent ble Cod Clusters medlemsbedrift Gunnar Klo AS  

Juryens begrunnelse:  

“Å bli Årets produsent handler gå foran og ta de valgene som kan endre bransjen til det bedre. Vinneren er en av dem gjør nettopp dette. Ved å stadig utvikle virksomheten i mer bærekraftig retning i alle ledd i produksjon, enten det gjelder matsvinn, emballering eller fôr, skiller årets vinner seg positivt ut. Mange aktører bedyrer at produksjonen er bærekraftig, men man kan ikke alltid ta dette for god fisk. Fiskeindustrien er viktig i Norge og det hviler et stort ansvar på dem å forvalte våre felles ressurser fornuftig og med hensyn til fremtidige generasjoner. Vinneren er et stort forbilde for sin bransje, og når de foredler havets sølv er de gode som gull. Vinneren av Årets produsent 2021 er Gunnar Klo!” 

Vi gratulerer!  

Se videopresentasjon av Gunnar Klo på Matprisens facebookside: Watch | Facebook

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!