2021-09-27

Unge stemmer - «Bærekraftig mat fra havet»

I regi av Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge, er til sammen 50 ungdommer mellom 18 og 34 år i gang med utviklingsprosjektet Unge Stemmer, knyttet til et av fem definerte strategiske samfunnsområder for Nord-Norge: Hav, helse infrastruktur, romteknologi og energi. Prosjektleder i Cod Cluster, Trude Knutsen, er én av disse unge stemmene som forrige uke deltok på samling hos Nofima med bærekraftig mat fra havet som tema. På programmet inneholdt spennende foredrag fra Øyvind Fylling Jensen fra Nofima, Jan Gunnar Winther fra Senter for hav og Arktis, John R. Isaksen fra Nærings- og fiskeridepartementet, Bjørg Nøstvold fra Norfra AS, Tommy Torvanger fra Nergård, samt Bent Dreyer, Ragnhild Svalheim, Mari Moren, Gunn-Berit Olsen, Birthe Vang og Dagbjørn Skipnes, alle fra Nofima. 

For å nå FNs bærekraftsmål må verden tenke nytt om hvordan vi produserer og distribuerer mat. Det betyr blant annet at vi må spise mer mat fra havet, og Nord-Norge har tilgang på noen av verdens mest produktive havområder. I oktober holder FN det første toppmøtet om bærekraftige produksjon og distribusjon av mat. Gjennom Unge stemmer får Trude et innblikk i en av Norges viktigste næringer i et avgjørende år for mat fra havet.  

 

Foto: Nofima

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!