2019-03-29

To nye medlemmer i Arena Torsk

Denne uken ble det klart at to nye bedrifter har meldt seg inn i klyngesamarbeidet Arena Torsk. Dette er henholdsvid Norfra AS og Cod SeaFresh AS. Begge bedriftene trekker spesielt fram arbeidet med kvalitet som et viktig moment for deltakelsen i klyngen. 

Norfra AS ble startet opp i 1984 og holder til i Tromsø. Selskapet består i tillegg til morselskapet av Norfra Eksport AS, Nordvågen Egnesentral, Nordvågen AS og Torsvågbruket AS.

Daglig leder Steinar Eliassen er fornøyd med at sleksapet har besluttet å bli en del av klyngesamarbeidet. 


- Arena Torsk arbeider med saker som er svært relevante for oss, spesielt var saken med utvidet mellomlagring av torsk til 20 uker viktig for oss, sier Eliassen.

I tillegg ønsker de å bruke klyngesamarbeidet til å jobbe med to saker som har høy prioritet hos dem og som de håper det blir enda mer fokus på i klyngen fremover, nemling fiskejuks og kvalitet. 

Den andre bedriften som nylig har meldt seg inn i klyngen er Cod SeaFresh AS.

Bedriften holder til på Røst og eies av fiskeindustribedriftene Røst Sjømat AS og Glea AS. Selskapet har investert betydelige summer for å tilrettelegging av infrastruktur for mellomlagring av torsk. For daglig leder Rune Stokvold er arbeidet med kvalitet spesielt viktig. 


- Selskapet satser på dette fordi vi tror at vi kan få frem et produkt med superkvalitet med en pris som gjør at vi i fremtiden kan betale fiskerne nok til at det er attraktivt å levere levendefisk også når en gang bonusen forsvinner. Dette er noe vi satser på å utvikle sammen med fiskerne som leverer til oss. I tillegg får vi kontakt med en type båter som vi har hatt lite kontakt med tidligere og det tror vi vil være et pluss for Røst i fremtiden. Vi har en veldig god beliggenhet på anlegget og et godt anlegg hvor vi tror det vil være attraktivt for båtene å levere.

Cod SeaFresh AS har også fått godkjent mellomlagring i intill 20 uker i henhold til dispensasjonssøknaden som ble sendt på vegne av Arena Torsk. Selskapet har for øvrig en kapasitet på 40 tonn akklimatisering per dag og mellomlagring på ca 500 tonn.

 

 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!