2021-10-28

Ti år med Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur. Hvor står vi? Hvor går vi?

23. november arrangeres årets FBA-konferanse; Ti år med Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur. Hvor står vi? Hvor går vi? 

Nofima har laget et godt og spennende program for dagen, og Cod Cluster er godt representert; Prosjektleder Nicklaes Damkær Thomsen skal fortelle om “Elektronisk system for journalføring”, Cod Cluster-medlem Arne E. Karlsen fra Gunnar Klo AS skal holde innlegg om “Levendelagring og torskeoppdrett – to sider av samme sak?”, Einar Roger Pettersen fra Melbu Systems AS skal rapportere om “Veie- og tellesystem ved levering av levende torsk”, og styreleder i Cod Cluster, Ørjan Nergaard fra Patriot AS skal delta i paneldebatten “Er FBA bærekraftig?” 

Påmeldingsfrist er 12. november: https://nofima.no/arrangementer/ti-ar-med-nasjonalt-kompetansesenter-for-fangstbasert-akvakultur-hvor-star-vi-hvor-gar-vi/ 

 

Illustrasjon: Oddvar Dahl

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!