2021-06-29

System for automatisk veiing, telling og sortering av levende torsk har gjennomført sitt første forsøk med levende fisk!

Vesterålen viste seg fra sin beste side da Veie, telle og sortere-prosjektet gjennomførte forsøk hos Gunnar Klo AS på Myre 26. mai 2021.

Melbu Systems AS står som prosjekteier, og samarbeider med Nofima, Sintef Ocean, Gunnar Klo AS, Fugløyskjær AS og Levende Mellomlagring Vesterålen AS om å utvikle et system for automatisk veiing, vektestimering og sortering av levende villfanget torsk fra båt til merd, merd til merd og merd til slakteri.

Etter innspill fra Cod Cluster utlyste FHF inntil 3 mill. NOK i sin Prosjekt i bedrift ordning (PIB) for utvikling av system for automatisk veiing, telling og sortering av levende torsk. Klyngebedriften Melbu Systems AS søkte på utlysingen og fikk tilsagn.

Bedriftspartnere i prosjektet er Levende mellomlagring Vesterålen AS (LMV), fartøyet Fugløyskjær og Gunnar Klo AS på mottakssiden. SINTEF Ocean og Nofima er med som FoU-partnere.

Prosjektet startet opp vinteren 2020 og i løpet av første år jobber partnerne frem kravspesifikasjon og teknologi som både ivaretar fiskevelferd og krav til nøyaktighet. Høsten 2020 ble kamerateknologi testet ut på Sintef Oceans testlab og i starten av 2021 ble det gjennomført tester på død fisk i Gunnar Klos anlegg på Myre. Innledende tester viser så langt lovende resultater.

I mai 2021 ble det gjennomført funksjonstesting på levende fisk, og i løpet av vinteren/våren 2022 vil testing i fullskala bli utført. Data fra systemet vil gjøres tilgjengelig i et format som er kompatibelt med system for gjennomgående rapportering, ref. prosjektet beskrevet over. Videre er tanken at teknologien som utvikles i dette prosjektet vil være overførbar til andre deler av næringa, eks. fartøy og mottaksanlegg.

 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!