2019-09-30

Studietur til Island - reiserapport

Den 8. til 11. september arrangerte Arena Torsk studietur til Island for sine medlemmer. Sigridur Thormodsdottir i Innovasjon Norge hadde sydd sammen et spennende program. To hele dager gikk med til besøk hos ulike aktører, samt andre fellesaktiviteter. 

Det var Sigridur Thormodsdottir fra Innovasjon Norge og professor Sigurjon Arason fra Matis som geleidet gruppen fra sted til sted disse dagene. Underveis på bussturene delte Sigurjon villig fra sitt virke som foreleser og veileder for veldig mange kandidater innen næringsmiddelkjemi. Her har temaet vært hvordan best mulig utnytte hele fisken. Dette ble nødvendig på grunn av endringer i det politiske landskapet og endring innen strukturen også innen flåteleddet på Island. På få år ble torskekvotene betraktelig redusert (fra 400-150) og antall filetfabrikker gikk fra 110 til de 10 som nå er igjen.

Island er nå ledende på prosessteknologi til fiskeindustrien. Det er tett samarbeid mellom forskning, utdanning, utvikling og næring. Island har komparative fortrinn innen hvitfisknæringen gjennom kort vei til fiskefelter, høyt utdanningsnivå, gode internasjonale relasjoner, industri-eide fiskerier og rimelig energi. Det er også stor interesse på Island for samarbeid med norske foretak. Flere av klyngemedlemmene har allerede etablerte relasjoner på Island, og det er et potensial for ytterligere samarbeid.

I tillegg til etablering av relasjoner til Islandske aktører, er en slik studietur også viktig for å bygge videre på gode relasjoner og skape tillit mellom medlemsbedriftene i Arena Torsk. Deltakerne ga gode tilbakemeldinger på turen med hensyn til både faglig utbytte og relasjonsbygging. 

Link til reiserapport med detaljert informasjon fra alle besøkene og fine bilder, legges ved som link til denne artikkelen. 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!