2018-09-27

Studentbesøk

Mandag 17. september til onsdag 19. september hadde Vesterålen besøk av 50 studenter fra Fiskeri- og havbruksteknologi ved Fiskerihøgskolen i Tromsø. Studentene besøkte en rekke bedrifter på Sortland, Myre og Stokmarknes.

Bedriftene som fikk besøk var:

- Holmøy
- Vesteraalens
- Primex
- Biomar
- Vesterålen Marine Oljer
- Gunnar Klo
- Fiskeriparken Egga Utvikling
- Nordlaks
- Lerøy

Det var omvisning hos flere av bedriftene, og målet med turen var å la studentene få et innblikk i fiskeri- og havbruksnæringen. Det var et tett program fra mandag til onsdag, og studentene fikk besøkt mange bedrifter på kort tid. Besøket på Myre ga også ordfører og rådmann i Øksnes kommune mulighet til å treffe studentene. Det var lagt opp til lunsj i kommunestyresalen der ordfører Karianne Braathen i forkant fortalte litt om kommunen og hva de kan tilby. Studentene var godt fornøyd med besøket og var svært positive til alle arbeidsmulighetene som finnes i regionen.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!