2017-06-07

SINTEF på besøk!

Arena Torsks viktigste oppgave er å bygge relasjoner og være en viktig møteplass mellom bedrifter innen marin sektor og FoU-institusjoner. Som ledd i dette arbeidet, inviterte Arena Torsk og Fiskeriparken AS SINTEF til Stokmarknes og Myre på besøk.

Arena Torsk inviterte ulike aktører fra land- og sjøsiden, hvor man hadde et spesielt fokus på teknologiutfordringer rundt fangst, lagring og produksjon av levendefanget råstoff.  
- Det er mange grunner til at teknologiutvikling er viktig. Det viktigste er dyrevelferd og økonomi. God økonomi i håndtering, lagring og fôring av fisken gir god dyrevelferd som er viktig for å bygge markedsposisjon for levendelagret fisk. Ny teknologi må på plass for bedre kostnadseffektivitet, hvor man ideelt sett ender opp med fangst kostnader på samme nivå som tradisjonelt fiske, sier Dag Eivind Opstad i Arena Torsk.

Bedriftene fikk anledning å møte representanter for SINTEF i egne møter, for å drøfte ulike ideer og utfordringer. 
Videre ble det gjennomført bedriftsbesøk til Myre Havbruks levendefiskmottak i Staven (Øksnes). Dette for å se hvordan et moderne torskehotell er bygd opp og hvordan dette driftes fram til torsken tas ut til slakting og produksjon.

Siste dag av besøket ble benyttet til drøfting og oppsummering, og det ble lagt en plan for oppfølging og styrking av relasjonene mellom SINTEF og Arena Torsk.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!