2020-05-27

Samarbeid med Iceland Ocean Cluster

Etter studieturen til Island i fjor høst har en del av medlemmene i Arena Torsk tatt kontakt med klyngeadministrasjonen og ytret ønske om etablering av samarbeid med Iceland Ocean Cluster. 

Fra Innovasjon Norge har vi også fått signaler om at et slikt samarbeid vil styrke vår Arena Pro-søknad, som skal leveres til høsten. Klyngeadministrasjon har med bakgrunn i dette søkt Innovasjon Norge om støtte til gjennomføring av forprosjekt for kartlegging av potensielle samarbeidsområder. Denne søknaden er nå innvilget og første møte med Thor Sigfusson i Iceland Ocean Cluster fant sted sist uke.

I søknaden er det beskrevet ulike forretningsidéer etter innspill fra medlemmer. Det legges imidlertid også opp til en generell gjennomgang/”mapping” av muligheter, både på Island og her i Norge. Denne delen er tenkt gjennomført i løpet av sommeren. Dersom noen av dere som ikke har vært involvert i dette prosjektet så langt har innspill eller ønsker, er det bare å kontakte klyngeadministrasjonen v/Veronica eller Maiken. Videre plan er å få til et besøk til Island i løpet av høsten, hvor fokus vil være konkrete forretningsidéer og etablering av samarbeid opp mot relevante aktører.  

Mer informasjon om Iceland Ocean Cluster finner dere her: http://www.sjavarklasinn.is/en/

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!