2021-09-27

Rapport fra praksisstudent hos Cod Cluster på Myre

I femte semester på fiskeri- og havbruksvitenskap ved Fiskerihøgskolen er praksis i en bedrift, noe vi er så heldige å få mulighet til. Jeg fikk praksisplass hos Cod Cluster, og er veldig fornøyd med det. Denne uken på Myre har vært den første av tre uker, og de resterende ukene vil bli tilbrakt i Tromsø og Båtsfjord.  

Praksisuken her i Cod Cluster har gått utrulig fort, og det føles nesten ut som jeg har vært her i en måned, så jeg har absolutt fått vært med på litt av hvert. Jeg har fått et innblikk i hva Cod Cluster gjør og de ulike prosjektene som jobbes med. I tillegg har jeg fått være med på et møte med styret i Norges Råfisklag, som var utrulig spennende for en fiskeristudent å få oppleve. Det jeg må trekke fram som ekstra lærerikt er å få mulighet til å møte bedrifter. Ved slutten av uken fikk jeg være med på bedriftsbesøk til Gunnar Klo AS på anlegget i Stø. Her fikk vi en omvisning i anlegget, både i fiskemottaket og tørrfisklageret. Etter dette fikk vi en presentasjon av bedriften, og mulige utfordringer de står ovenfor. Veldig interessant å møte en bedrift som driver med produksjon av en rekke områder innenfor både fiskeri og havbruk.  

Ellers har jeg fått et bedre innblikk i hva en klynge er, og hva de gjør. Inntrykket jeg sitter igjen med er at klyngebedrifter er viktig for næringen, og da spesielt i distriktene. Samarbeid med næringslivet, innovasjon og forskning bidrar til økt lønnsomhet og verdi i samfunnet. Gleder meg til de resterende ukene i praksis, og er spent på hva de vil inneholde! 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!