2017-09-24

Levendetorsk inn i klasserommene

Undervisningen av elever i levendefangst og levendelagring har kommet i gang både i Vesterålen og Lofoten.

Foto: Finn Hartvigsen og Paul Andersen inspiserer mottaksmerdene ved Sjøfisks anlegg på Bjarkøy i mai 2017. Det arbeides med å finne egnet visningsutstyr for skolen til bruk i undervisningen.

Faglærer Ørjan Magne Olsen ved Sortland videregående skole forteller at elevene ved VG2 akvakultur allerede har blitt introdusert for både intensiv akvakultur, ekstensiv akvakultur (havbeite) og fangstbasert akvakultur (FBA). Levendelagring av torsk er dermed med i fagplanen. For å støtte undervisningen av FBA vurderes det også å gå til anskaffelse av visningsutstyr slik at elevene kan se levendefanget torsk, og lære hvordan man tar vare på den både i teori og praksis. Per Blix ved Vest-Lofoten videregående skole sier at undervisningen av FBA er i gang også der. Emnet er tatt inn i timeplanen, og læremateriellet er videreutviklet på «lt’s Learning» med flere filmbiter og dokumenter. Skolen i Lofoten arbeider også med å sette opp et enkelt demonstrasjonsopplegg slik at elevene kan se levendefangst og levendelagring i praksis.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!