2018-05-30

Kvotebonusen fungerer

”Levendefangst-kvoten”: en 4.000 tonn stor avsetningen som gis i kvotebonus til båter påmeldt levendefisket og har som mål å stimulere til fangst av levende torsk som mellomlagres i merd. I år ble fisket stanset søndag 27. mai kl. 23:59. (Kystogfjord.no)

Det betyr at for første gang siden bonusordningen ble innført, har levendefangstflåten nådd bonustaket på 4 000 tonn. Det innebærer også at kvantum torsk satt i merd er det høyeste som noen gang er registrert fangstet.

Bonus er en katalysator
Lagring av levendefanget torsk er et viktig tiltak til å forlenge vintersesongen, og bidra til at norske produsenter kan levere torsk av god kvalitet til markedene utover sommeren.

Årets sesong viser økt interesse for å delta både fra fangstleddet og fra produsentene, og dette lover godt for å utvikle levendefangstnæringen videre. Dette forteller oss at levendefangst- og lagring er mer populært enn noen gang. Nye båter bygges for kunne fiske og levere levende, gamle båter rigges om, og mottaksanlegg legger til rette for effektiv og skånsom levering av levende fangst. 
Det er koster mer å fiske og levere levende fisk enn tradisjonelt fiske, og det er nærliggende å tro at kapasitetsutvidelsene og investeringene på havet og på land skyldes kvotebonusen.

Årets sesong oppsummert: Bonustaket ble nådd i mai, mens i 2017 gjenstod det fremdeles 704 tonn ved utgangen av året. 20 båter deltok i år på levendefisket mot 17 i fjor. Det satses på levendefangst!

De båtene som fortsatt fisker levende, kan få kvotebonus innenfor ferskfiskordningen.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!