2019-11-13

Invitasjon til dialogmøte: Teknologisk utvikling av kystfiskeflåten

Arena Torsk inviterer i samarbeid med SINTEF Ocean til dialogmøte for å kartlegge behov og muligheter mht. teknologisk utvikling av kystfiskeflåten.


Dato: Torsdag 12. desember
Kl.: 09.00 - 15.30
Sted: Sortland Hotell

 

Arena Torsk vil presentere hvilke muligheter man har gjennom målrettet samarbeid med FoU og virkemiddelapparat. SINETF Ocean vil fortelle om relevante forskningsprosjekter og hva de ser for seg av fremtidig teknologiutvikling. Vi vil i løpet av denne dagen rette spesiell fokus mot energieffektivisering og fangstregistrering. Det legges opp til en god kombinasjon av informasjon og dialog, og vi håper så mange som mulig av dere fra flåten har mulighet til å delta. Dette blir en flott arena for utveksling av kunnskap og erfaring.

09.00    Velkommen
09.10    Informasjon/innlegg v/Arena Torsk og SINTEF
10.20
    Beinstrekk
10.30    Innlegg SINTEF: Energieffektivisering - System/teknologi for å redusere drivstofforbruket på fartøy, særlig i lys av økte CO2-avgifter – drøfing/innspill
11.30    Lunsj
12.30
    Diskusjon og oppsummering
13.00    Innlegg SINTEF: Teknologi for fangstregistrering – drøfting/innspill
14.00    Beinstrekk
14.15    Diskusjon og oppsummering
15.00    Oppsummering og veien videre v/Arena Torsk og SINTEF (muligheter for innspill til aktuelle tema for en senere anledning)
15.30    Avslutning

Påmelding innen 5. desember 2019 til:
Viggo Johnsen: viggo@egga.no / 971 69 662

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!