2017-06-07

Gourmetmat til torsken

Akkurat nå foregår en utprøving hos Sjøfisk AS på Bjarkøy som kan bli banebrytende for fiskerinæringen. Levendefanget torsk får servert spesialutviklet pellets i stedet for lodde i sin naturlige form.

Tekst og foto: Liv-Karin Edvardsen

De står om bord i arbeidsbåten som har lagt til ute ved torskemerdene i Leirvåg på Bjarkøy, Beate Solvoll og Kristian Sørebø.  Hun er veterinær og leder for dette høyst spennende forskningsprosjektet for kommersiell fôrproduksjon til vill-torsk i merder. Han er produktsjef for fôr til marine arter ved Biomars hovedkontor i Trondheim.
Solen skinner, og fem hundre torsk er i ferd med å få en knøttliten glass-ampulle hver injisert i buken ved hjelp av en kanyle. Etter å ha blitt håvet opp av en merd, bedøvet i et kar, veid, målt, loggført og gitt et eget identifikasjonsnummer. For så å havne i oppvåkningskaret, en slags intensivavdeling, og etter litt tid satt ut i merden for ferdigmerkede fisker. Til sammen seks personer bidrar i merkingen som skal være ferdig iløpet av to dager.

 

Fin kvalitet

Beate Solvoll som er ansatt ved Fiskeriparken på Myre, skryter av kvaliteten på den levendefangede torsken hos Sjøfisk.
– Torsken som vi merker ser kjempefin ut, den er av sjelden fin kvalitet. Vi ser på ytre velferdsindikatorer som skader, tegn på stress, i hvor godt hold den er. Denne svømmer rolig rundt, og opptrer som tilfreds og nysgjerrig, sier hun, vel vitende om at næringen er kommet under dårlig ry.
De to som er kommet til Bjarkøy i forskningens tjeneste, forklarer dette om fôr-prosjektet:
– Det har vært et ønske fra aktørene i denne næringen å få utviklet et fôr som er lett tilgjengelig og håndterbart, et fôr fisken nyttiggjør seg av. Dette handler også om forutsigbarhet. Hovedutfordringen har vært tørrfôrtilvenning av villfanget torsk, sier de.
Så langt er det hovedsakelig frosset lodde som har vært servert villtorsken i merdene på Bjarkøy.

 

Tørrfôr blir til mjukfôr

Det nye torskefôret som er under utvikling av Biomar, produseres på Myre.

– Dette er viktig for Myre-fabrikken, og en utfordring de har tatt på strak arm. Fôret er designet slik at det tar opp store mengder vann, pelletsen har nemlig små hulrom. Det som skjer er at tørrpellets omgjøres til et mjukfôr ved hjelp av en vacumeringsmaskin som presser vann inn i pelletsene. Grunntanken er enkel – et godt, gammeldags hevingsprinsipp. Etter tilsetting av vann øker vekta på fôret til over det dobbelte, vanninnholdet er da på 60 prosent. Denne tilvirkingen skjer så å si på merdekanten. Mye ressurser har vært brukt på å få fram en god smak satt sammen av det torsken spiser i sitt naturlige element, forklarer Kristian Sørebø om pelletsen som er laget av smakfulle marine råvarer.

Han og Solvoll forteller at utprøvingen foregår i en populasjon på cirka 7.500 torsk, fordelt i tre merder, hvorav to får forsøksfôret, mens den tredje får vanlig lodde. Fôringsperioden er på 24 uker, etter dette skal all fisken slaktes, og status gjøres opp.

 

Har vært prøvd før

– Merkingen av de 500 fiskene gjør vi for å kunne følge de på individnivå, for å ha god kontroll og et tilstrekkelig datagrunnlag. Nå, før vi starter fôringsprosjektet, slakter vi noen torsker og undersøker deres indre organer, for å skaffe oss et utgangspunkt til å kunne sammenlikne senere. En såkalt nullprøve. Så følger vi opp med månedlige prøveuttak senere. Da skal også de merkede fiskene skannes, sier veterinæren.
– Det har vært prøvd å mate torsk med såkalt kommersielt fôr for flere år siden, men torsken ville ikke ta i på dette. Konklusjonen om at den ikke spiser tørrfôr ble gjort, uten å forske på hvorfor. Utfordringa har vært stor, hva trigger appetitten til torsken, ingen har funnet fasiten, fastslår hun.
Forskningsprosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Sjøfisk AS, ToBø Fisk AS (i Havøysund) og Biomar er sammen eiere av prosjektet. Teknologileverandør er Seafarm Solutions.

 

Pionér på levendelagring

Sjøfisk, som eies av Ytterstad Fiskeriselskap AS, sitter inne med en stor kompetanse ettersom bedriften var en pionér på området der de startet opp med mottak av levendefanget torsk for ni år siden, ved siden av konvensjonell hvitfiskproduksjon.
– Vi 800 tonn levendefanget torsk i merdene per idag, vi driver fifty-fifty i forholdet levendelagret og konvensjonell drift. Vi er avhengige av effektivitet, fôringen med frossen lodde krever mye arbeid, stor lagringsplass og frysekapasitet. Jeg har trua på dette nye fôret, sier nytiltrådte daglig leder Karl Sigurd Olsen, senjaværing med 6-7 års ”fartstid” hos Sjøfisk.Forskerduoen setter nesen nordover til Havøysund der de skal igangsette akkurat samme utprøving hos den andre utvalgte levendelagringslokaliteten ToBø Fisk AS. Dermed får man også vite om det er noen forskjeller på fôring av skrei fanget i Lofoten/Vesterålen og torsk fanget under vårfisket på Finnmarkskysten.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!