2020-10-02

Fra Arena Torsk til Cod Cluster

Arena Fish 365 og Arena Torsk har slått seg sammen, og den nye klyngen har fått navnet Cod Cluster.

Som sikkert mange har fått med seg gjennom flere avisoppslag den siste måneden, har fusjonen mellom Arena Fish 365 og Arena Torsk medført at Norge har fått en ny stor hvitfiskklynge med 50 medlemsbedrifter og geografisk nedslagsfelt fra Trøndelag til Finnmark. Det er torsk, hyse og sei som har hovedfokus for klyngen, og økt verdiskaping fra hav til marked er målet for arbeidet som skal gjennomføres i partnerskapet.

 

Pressemelding om fusjonen mellom Arena Fish 365 og Arena Torsk:

Nytt nasjonalt kraftsenter i hvitfisknæringa

Flere tusen nye, attraktive og lønnsomme arbeidsplasser! Det er målsettingen når et femti-talls bedrifter i hvitfisknæringa går sammen om næringsklyngen Cod Cluster.  
Med på laget er de mest sentrale kompetanse og forskning/utdanningsinstitusjonene som Sintef, Nofima, Nord universitet, UIT og Norges Råfisklag. Arena Torsk og Arena Fish 365, to utviklingsmiljøer i hvitfisknæringen, har hver for seg drevet et omfattende utviklingsarbeid innen torskenæringen. Nå fusjonerer de til et nytt nasjonalt kraftsenter. Fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Hélen Haukland sier at dette er spennende for utviklingen av denne næringen i hele Nord-Norge: 
 
-Et av de store paradoksene vi har i nord er at det ikke skapes nok arbeidsplasser rundt råvarene her. Jeg tror denne sammenslåingen kan bidra til mer verdiskaping i hele landsdelen, sier Haukland. 
 
Begge klyngene har jobbet side om side med en rekke utviklingsprosjekter og fulgt hverandre tett. 

  • Dette er selvsagt svært gode nyheter for hvitfisknæringa. Jeg håper og tror vi skal klare å sette fokus på denne delen av næringa og hva som skal til for å skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser langs kysten fremover, sier styringsgruppeleder i Arena Torsk, Arne E. Karlsen. 

Timingen er perfekt for fusjonen. De to utviklingsmiljøene har dokumentert at samarbeid er veien å gå for å realisere mer verdiskaping, gjennom mange utviklings- og forskningsprosjekter. 

  • Dette er et historisk samarbeid, og viser at hvitfisknæringen er handlekraftig, fokusert og opptatt av å skape løsninger for framtida. Ved å forene krefter gjennom Cod Cluster, skal vi skape flere tusen nye arbeidsplasser innen 2025, sier Ørjan Nergaard, leder av Arena Fish 365. 

Gjennom samarbeid og innovasjon i torskenæringen skal Cod Cluster jobbe for helårlig drift og økt verdiskaping i hele verdikjeden.

  • Vi utnytter hele fisken og produserer produkter basert på ferskt råstoff av beste kvalitet – året rundt - og med hele verden som vårt marked, sier klyngeleder Maiken Johnsen fra Egga Utvikling AS. Hun fortsetter som klyngeleder i den nye klyngen, og vil ha avdelingsleder i Båtsfjord, Ronny Isaksen som sin høyre hånd.  

 
-Tar næringen i riktig retning 
Norges Råfisklag mottar med stor glede nyheten om at en stor del av norsk hvitfisknæring samler seg bak Cod Cluster. 

  • Torsken har bygd landet gjennom generasjoner og danner livsgrunnlaget langs kysten vår.  Samarbeid i hele verdikjeden er nøkkelen for å utvikle og løfte torskenæringen, og klyngefusjonen tar oss i riktig retning, sier direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland.  

Det mest oppløftende i planleggingsarbeidet er opplevelsen av at næringa er meget godt motivert til å jobbe sammen.  
 

  • Båtsfjordmiljøet har alltid vært en viktig og ledende næringsklynge. De har delt sin kompetanse med andre, og nå med fusjonen med Arena Torsk, får vi en tydelig og systematisk stemme fra hvitfisknæringen. De beviser at mulighetene står i kø når man jobber sammen på denne måten, sier Karin Eriksen, fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark. 

 
Cod Cluster får nå enda større muskler til å løfte forskning, utdanning og utviklingsarbeidet inn i elitedivisjonen. Det skal merkes.  

  • La det ikke være tvil – vi skal bidra til lønnsomme og attraktive kystsamfunn gjennom klyngens satsing og prosjekter, sier avdelingsleder Ronny Isaksen i Båtsfjord. 
     

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!