2018-05-28

Første år med FBA-undervisning i videregående skole er gjennomført

Første undervisningsår med FBA er gjennomført i Vesterålen og Lofoten. 29 elever har dette skoleåret fått opplæring i levendefangst og levendelagring på Sortland og i Gravdal. Lærer i fiske og fangst, Paul Andersen, har stått sentralt i utviklingen av pedagogikken sammen med flere av de andre lærerne som gjennomførte instruktørkurset i regi av Nofima for et år siden. På Fiskerfagskolen i Gravdal (LMF) har elevene både fanget og lagret torsk levende. Fra høsten blir kurs i levendefangst og -lagring tilbudt som voksenopplæringskurs (EVU) på Gravdal.

Bildet: Elever på naturbrukslinja ved Vest-Lofoten videregående skole sammen med faglærer Paul Andersen i mai 2018. Levendefanget torsk svømmer rundt i det store karet som skolen har satt opp på kaia i nærheten av skolebåten. Her får elevene observere torskens adferd under levendelagring, håndtering og fôring, samt se effektene på fiskekjøttet av at torsken får restitusjonstid etter fangsten.

(INDUK er et underprosjekt av Arena Torsk som har som formål å utvikle et opplæringsprogram i levendefangst og lagring.)

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!