2020-06-16

Fiskeriministeren besøker Arena Torsk

Torsdag 18.juni får Øksnes besøk av fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, hvor han blant annet skal møte Arena Torsk som består av 33 aktører i hele Norge - godt representert fra fartøy til marked. Odd Emil Ingebrigtsen ble utnevnt til fiskeri- og sjømatminister 13. mars 2020, og allerede 13.mai hadde Arena Torsk et introduksjonsmøte med ham. Målet med møtet var å presentere den store bredden i klyngemedlemmene og mål med dette samarbeidet.

Arena Torsk jobber for at det skal være tilgang på fersk torsk hele året, og ikke minst at hele fisken blir brukt på restråstoff-siden. Klyngen Arena Torsk har aktive medlemmer som samarbeider for å få på plass helt konkrete løsninger som på sikt vil skape helårlige arbeidsplasser i hvitfisknæringen. Å bli fulgt opp på denne måten, betyr utrolig mye for aktørene i klyngen.
 
- Vi vil gjerne vise Ingebrigtsen at dette arbeidet har flere positive effekter enn det vi kanskje hadde sett for oss da Arena Torsk startet opp, og at det er et stort innovasjonstrykk i hvitfisknæringa, sier klyngeleder Maiken Johnsen.
 
Arena Torsk vil ta ham med ut på merdkanten for å se levendelagret torsk hos Levende Mellomlagring Vesterålen AS (LMV AS), og ha en god samtale knyttet til levendefangst og – lagring.
 
 - Vi ser mange ringvirkninger utover å flytte volum fra en periode til en annen. Vi ser at det har gitt teknologiutvikling på sjø og land, styrket kvalitetsarbeid og har ringvirkninger inn mot andre arter som eksempelvis levendelevering av hyse, sier styringsgruppeleder Arne E. Karlsen
 
Foto: Hans Kristian Thorbjornsen

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!