2020-11-19

En seier for hvitfisknæringen!

Hvitfisknæringen har tatt et sprang opp i eliten. Norwegian Innovation Cluster, ledet av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd, kunngjorde i dag at næringsklyngen Cod Cluster, som ledes av Egga Utvikling AS, er tatt opp i det nasjonale programmet fra 2021. Det betyr at Cod Cluster får finansiering til et fem-årig utviklingsarbeid for å skape større verdier ut av våre hvitfiskressurser.

Cod Cluster består av 50 medlemsbedrifter i hvitfisknæringen fra hele verdikjeden. Vi har vårt geografiske tyngdepunkt i Lofoten, Vesterålen og Øst-Finnmark. Den nasjonale tildelingen betyr en stor satsing for hvitfisknæringen. 

– Med sikret finansiering de neste fem årene, har hvitfisknæringa en unik sjanse til å nå målene om økt lønnsomhet og flere helårlige attraktive arbeidsplasser, sier klyngeleder Maiken Johnsen i Cod Cluster.

Klyngen skal bruke minst 60 millioner kroner til innovasjon og utvikling frem mot 2026. Slike ressurser gir mulighet for å jobbe med mange utfordringer samtidig, og dermed bidra til et reelt løft for næringen. Hovedfokuset til Cod Cluster er på torsk, sei og hyse som bærekraftige ressurser for fiskeflåten og som råstoff til fiskeforedlingsindustrien. Og den sterkt voksende restråstoffindustrien, som anvender restråstoffet i sin produksjon, inngår også som en viktig del av planene. Dette handler om sunn, lønnsom matproduksjon i distriktene. Nå skal Cod Cluster bidra til å få mer verdiskaping ut av hver fisk som tas opp fra havet. Viktig satsingsområde er levende levering av fisken som grunnlag for helårlig produksjon av produkter som når frem i de mest krevende og høyest betalende markeder. 

– For å svare på sentrale forbrukerpreferanser har norsk hvitfisknæring behov for kvalitetsforbedring gjennom hele verdikjeden og et mer helårlig leveringsmønster. Samarbeidet i Cod Cluster gir verdifull kompetanse og erfaring for forbedring på disse sentrale områdene, sier Sigvald Rist, administrerende direktør, Insula AS, som er representert med flere medlemsbedrifter.

– Et trangt nåløye!
– Hårete ambisjoner, et aktivt partnerskap som legger inn stor innsats for å nå målene og en dyktig administrasjon er viktige egenskaper som Cod Cluster har, sier Linda Simensen, Innovasjon Norges klyngerådgiver i Nordland. 

– Jeg er så stolt og glad for at Cod Cluster nå tildeles Arena Pro-status, og gleder meg til å fortsette det gode samarbeidet, sier Simensen.  

Av ni nasjonale søknader var det hele to klynger fra Nord-Norge som fikk tildelt Arena Pro-status. I tillegg til Cod Cluster fikk også klyngen Arctic Cluster Team (ACT) på Helgeland den gjeve utmerkelsen. Dette er en meget stor anerkjennelse til de nordnorske bedriftene som viser både vilje og evne til fruktbart samarbeid og utvikling gjennom klyngesamarbeid.

 

 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!