2020-02-27

Egga Utvikling styrker kompetansen

Egga Utvikling AS har ansatt Geir Johnsen som rådgiver, og har derved styrket sin kompetanse inn mot levendelagringsområdet.

Etter levendelagringssesongen 2019 ble det, i regi av Arena Torsk, gjennomført evalueringsmøte hvor både næringsaktører, Nasjonalt senter for fangstbasert akvakultur, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet deltok. Konklusjonen i evalueringsmøtet var at næringen har en vei å gå i forhold til å innfri på regelverk og vilkår, både ved lagring i 12 uker og ved lagring i opptil 20 uker. 

Fra forvaltningen ble det erkjent at oppfølgingen heller ikke har vært god nok, og at det kommende sesong vil bli en betydelig innskjerping på håndheving av regelverk. Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Mattilsynet utarbeidet veiledere for levendelagring av fisk i hhv. 12 og opptil 20 uker, som sendes ut i disse dager. 

Med Geir Johnsen som nytilsatt i Egga Utvikling AS, har Arena Torsk nå mulighet til å tilby tjenester i form av veiledning, og evt. utarbeidelse av rutiner, for levendelagringsaktører som ønsker det. Geir har over 30 års variert fartstid fra næring og forvaltning, herunder 12 år med oppbygging og drift av anlegg for levendelagring- og FBA.
 
Vestfjord Marine AS på Helligvær fikk besøk av Geir sist uke, og denne uken har turen gått til Røst og Cod Seafresh AS. Etter dette vil det gå slag i slag frem mot oppstart av ny sesong og videre oppfølging i sesong. Se Arena Torsks «Flyer» (som ligger i menyen her på nettsiden) for ytterligere informasjon. Både aktører i Arena Torsk og aktører utenfor klyngen er velkommen til å ta kontakt med Geir, dersom det er ønskelig med bistand i forbindelse med levendelagring av torsk. 

“For å ha mulighet for en fortsatt utvikling på området for bedriftene er det behov for en kunnskapsutvikling og en god håndtering av regelverket fremover” uttaler Johnsen i en kommentar til satsingen.

Geir kan kontaktes enten på mobil: 416 32 326, eller e-post: geir@egga.no.Last ned PDF her

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!