2020-12-18

Digitalt kurs i smittevern for utenlandsk arbeidskraft

Øksnes er en kommune med mye arbeidsinnvandring, spesielt i forbindelse med vinterfisket som snart starter, og som pågår store deler av vinteren. En rekke fiskeribedrifter er helt avhengige av innleid arbeidskraft for å holde produksjonen i gang gjennom sesongen. Det vil mest sannsynlig innebære en stor del utenlandsk arbeidskraft inn til kommunen.

Da koronapandemien først kom til Norge var vinterfiske stort sett over. Nå derimot, vil vintersesongen skje midt i en ny smitteoppblomstring, og derav vil både kommune og bedriftene i kommunen møte en ny og større utfordring. Gjennom dialogmøter med næringslivet har kommunen hatt fokus på en rekke tiltak knyttet til korona og arbeidsinnvandring. For å unngå situasjoner med smitte må kommunen og næringslivet forberede seg og iverksette tiltak som treffer. Et forslag til et slikt tiltak er et digitalt kurs i smittevern for utenlandsk arbeidskraft. Kurset skal gjøre kommunen og næringen trygg på at utenlandsk arbeidskraft har satt seg inn i og forstår de nasjonale smittevernreglene som gjelder.

Egga Utvikling søkte derfor om tilskudd til et prosjekt for å utarbeide et digitalt kurs i smittevern for utenlandsk arbeidskraft på vegne av åtte bedrifter i Øksnes kommune. Forrige uke kom beskjeden fra kommunen om at de støtter prosjektet. Nå er kurset under utarbeidelse hos Cerpus, som bistår med den digitale kompetansen, etter at bedriftene sammen har utarbeidet hovedrammene. Kurset kan deles inn i to bolker, én bolk basert på de nasjonale reglene fra utenlandsk arbeidskraft reiser inn til Norge, og én bolk basert på lokale regler i Øksnes kommune. Kurset kan gjennomføres når som helst og hvor som helst, og krever kun en mail-adresse og en smarttelefon, og tilbys på språkene norsk, engelsk, polsk, rumensk og litauisk. Håpet er at kurset kan være til hjelp for bedrifter som benytter utenlandsk arbeidskraft i den litt spesielle situasjonen vi befinner oss i, og bidra til at samfunnet på best mulig måte kan unngå smittetilfeller og nedstenging under den svært viktige vintersesongen.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!