2021-06-25

CodCluster inviterer til fiskeripolitisk debatt

Hold av 28. august for politisk debatt i Fiskerihovedstaden Båtsfjord.

Det arrangeres politisk debatt i Båtsfjord hvor tema er helårlige industriarbeidsplasser. Debatten ledes av Erik Wold .

Norce og Nofima skal presentere fiskerirelaterte forskningsrapporter. Dagen blir todelt, med en faglig del og deretter fiskeripolitisk debatt. Fiskeriministeren kommer. Kommer du også?


PROGRAM :
11.00
Dørene åpner – cafe – Covid-19 tiltak (registrering etc.)

12.00
Åpning ved Maiken Johnsen, klyngeleder Cod Cluster
Premiere på Fiskerihovedstadfilmen

12.20
20 år med forskningsrapporter – hva er status i dag? v/NOFIMA

12.40
Bærekraftige kystsamfunn – strategier og ringvirkninger v/NORCE

13.00
Pause

13.30
Agenda for diskusjon v/Ørjan Nergaard, Styreleder i Cod Cluster

Fiskeripolitisk debatt ledet av Erik Wold med følgende deltakere:

  • Marianne Sivertsen Næss, AP
  • Bengt Rune Strifeldt, FrP
  • Odd-Emil Ingebrigtsen, H
  • Heidi Holmgren, SP
  • Tom Vegard Kiil, SV
  • Farid Shariati, MDG
  • Randi Berit Sjølie, Rødt

 

 
Den fiskeripolitiske debatten blir streamet. Lenke blir lagt ut fredag 27. august.Last ned PDF her

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!