2021-10-28

Capia AS, nytt medlem i Cod Cluster

Etter å ha vært en viktig bidragsyter til klyngen gjennom flere år, kan vi endelig ønske Capia AS velkommen som medlem i klyngen.   

Capia AS er spesialister i innhenting, tilrettelegging og analyse av data. De gjør alt fra å tilrettelegge data for kunder til å utvikle komplette løsninger med sanntidsinnhenting av data, automatiske analyser, prognoser, simuleringer og visualiseringer i interaktive dashboard. Ved å skape innsikt fra data hjelper de kunder å ta bedre, datadrevne beslutninger.  

I tillegg til dette har daglig leder i Capia, Dag Eivind Opstad, vært en uvurderlig ressurs i oppbyggingen av Cod Cluster. 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!