2020-10-29

Bærekraftig samfunn - ringvirkninger av helårlig arbeidsplasser i fiskeindustrienBærekraftig samfunn - ringvirkninger av helårlig arbeidsplasser i fiskeindustrien

Cod Cluster jobber for sikre og utvikle helårlige industriarbeidsplasser. Tilgang på råstoff hele året er nøkkelen til at mennesker i fiskeriavhengige kystsamfunn kan gå på jobb hver dag hele året!

En ordning som ble etablert i 2013, Ferskfiskordningen, skal legge tilrette for at råstoff skal tilføres landindustrien i høsthalvåret. Denne ordningen er viktig da den fungerer som flere rapporter viser (NOFIMA, BDO). Vi ønsker å styrke vårt kompetansegrunnlag basert på fakta. Rapportene viser at bearbeiding av fisk gir positive samfunnseffekter gjennom stabilisering og økning i arbeidsplasser og økt verdiskapning. Cod Cluster har initiert et forskningsprosjekt der forskningsinstituttet NORCE skal drive den faglige studien bl.a gjennom intervjuer av nøkkelpersoner i flere kystkommuner. 28. og 29. oktober startet intervjuene i Båtsfjord. 11. og 12.november skal de besøke Myre.

Bilde viser Frank Kristiansen, AS Båtsfjordbruket (til venstre), Bård Helge Kårtveit, NORCE (i midten) og Stig Karlstad, NORCE (til høyre). (Foto: Mats Isaksen)

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!