2021-10-28

Arctic Technology AS, nytt medlem i Cod Cluster

Kim Gabrielsen har levert en solid innsats i klyngen gjennom sin tidligere arbeidsgiver, Valka AS. Nå ønsker vi han velkommen som medlem gjennom eget selskap.

Arctic Technology AS er et relativt nyetablert firma lokalisert i Tromsø, i dag bare en ansatt, men med mål om å bli sjømatnæringens foretrukne støttespiller og sparringspartner. Med erfaring fra de fleste ledd i næringen og utdannelser som dekker både biologiske samt tekniske faktorer som må hensyntas i de ulike prosesser, kan sjømatbedrifter skaffe seg spesialhjelp for et sikkert og trygt sluttresultat. 

Arctic Technology har som spesialfelt å hjelpe bedrifter som planlegger investering i komplette prosessfabrikker, prosesslinjer eller enkeltstående utstyr. Som nøytral partner gjennom hele prosessen sørger Arctic Technology for bredt utvalg av leverandører, prosjektering, dokumentstyring, forhandling, kontrakter og at matvaretrygghet ivaretas i god kommunikasjon og godt samarbeid mellom leverandører og kunde.   

Arctic Technology tilbyr også hjelp til prosessforbedring hvor det kan være godt å innhente en nøytral part som kan kartlegge og analysere både fysiske og tekniske hinder for å avdekke små og store forbedringspotensialer som eksempelvis utbytte, produksjonsflyt eller oppetid. 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!